Maroesja Veken

Maroesja Veken is afgestudeerd in de Franse Taal en Letterkunde en is twaalf jaar lang werkzaam geweest in de natuur- en milieu-educatie. Ze volgde diverse opleidingen gericht op spiritualiteit, bewustwording en energiewerk. Ze laat zich onder andere inspireren door het Soefisme en het Boeddhisme, door oude teksten en de Gnostiek. Sinds 2011 werkt ze met het labyrint, zowel voor groepen als op individuele basis. Ze geeft er lezingen over, legt labyrinten op aanvraag en organiseert regelmatig workshops. Daarnaast heeft Maroesja ook haar eigen praktijk als spiritueel begeleider, van waaruit ze het labyrint soms ook inzet.

 

 

Simon Olbertijn

Simon Olbertijn is afgestudeerd aan de Pedagogische Academie en in Kunsteducatie.  Hij is docent Natuur en Techniek aan de Academie voor Primair Onderwijs. Hij werkte dertien jaar in de natuur- en milieueducatie, en hield zich daarbij met name bezig met de scholing van leerkrachten. Hij laat zich eveneens onder andere inspireren door Soefisme en Boeddhisme. Met studenten (in de leeftijd tussen 18 en 45 jaar) werkt hij aan de ontwikkeling van hun leerkrachtvaardigheden. Zelfinzicht en inzicht in de leerling zijn daarbij van groot belang. Het labyrint is een instrument waarmee dit zelfinzicht bewust kan worden gemaakt.