Een labyrint kunnen we overal scheppen

Het labyrint kan door ons op verschillende plaatsen worden gemaakt: buiten op een grasveld, op een open plaats in het bos, in een zaal of kerkruimte, op het strand etc. We gebruiken materialen zoals vlas, touw, steen of maken gebruik van een bestaand labyrint.

Doelgroepen

Doelgroepen kunnen zijn: deelnemers aan een studiedag, leraren, scholieren, kinderen van de basisschool, studenten, mensen die de diepte zoeken, individueel of in groepsverband.

 

 1. Onderdeel van een bestaande cursus of activiteit of

      een op zichzelf staande labyrint-activiteit 

Een labyrintsessie van 2,5 uur kan plaatsvinden binnen een bestaande cursusdag of als op zichzelf staande activiteit. Uitgangspunt is het vergroten of verdiepen van zelfkennis. Dat wil zeggen: inzicht verkrijgen in de patronen van de eigen psyche met het labyrint als instrument. Jezelf beter kennen en begrijpen leidt tot meer begrip en tolerantie ten opzichte van de ander. Daardoor voelt de ander zich gezien. Ook leidt zelfkennis tot een vermindering van projectie van eigen tekortkomingen op de ander. Het is een weg naar zelfacceptatie, waardoor meer vanuit het hart geleefd kan worden. Dit kan op de werkvloer zeer waardevol zijn, voor zowel werknemers als leidinggevenden. 

 

Voorbeeld tijdsindeling labyrint-activiteit:

10.00 u. introductie, kennismaking met het labyrint en haar geschiedenis, de werking.

10.40 u. moment van inkeer en voorbereiding. 

11.00 u. het gaan van het labyrint in stilte.

11.30 u. het delen van de ervaringen in het labyrint. Verdieping en vertaling naar het dagelijks leven. 

12.30 u. afsluiting.

 

2. Sessie van een dagdeel

De basis van dit programma vindt plaats zoals hierboven beschreven. Vervolgens kunnen de ervaringen opgedaan in het labyrint worden verwerkt en verdiept door middel van tekenen, schilderen of poëzie. Kunstzinnige expressie geeft aan het beleefde een extra verdieping. 

 

De invulling van een dagdeel kan altijd in overleg worden bepaald. De nadruk kan bijvoorbeeld nog meer op verstilling en inkeer komen te liggen.